He thong dang ban, moi ban quay lai sau it phut ...